Belangrijke update: Omwille van de coronacrisis ziet het einde van dit schooljaar er anders uit. Dit heeft een invloed op de eventuele doorstroming van de leerlingen van het Einstein Atheneum naar het MUDA Kunstsecundair. Aangezien de examens wegvallen, zullen de leerlingen muziek via de toelatingsproef zijn/haar plaatsje daar moeten verzekeren. Inschrijven voor de proef muziek kan via deze link.

Leerlingen die geslaagd zijn voor het tweede jaar van het Einstein Atheneum in de domeinen Muziek, Musical of Dans Pro kunnen inschrijven in het derde jaar van het MUDA mits gunstig advies van de klassenraad.

Het advies van de klassenraad wordt bepaald door:
 • voor dans: de resultaten van de dansvakken
 • voor klassieke muziek en jazz/pop:
  • de resultaten van muziekleer
  • de resultaten van instrument/zang
 • voor musical/muziektheater:
  • de resultaten van muziekleer
  • de resultaten van musicalzang + drama + dans

Volgende scenario’s zijn mogelijk:

 • A-attest of B-attest met advies 3 kso muziek / dans te volgen: je bent toegelaten en kan inschrijven in het MUDA.
 • A-attest of B-attest met advies 3 kso muziek te volgen mits (3 scenario’s):
  1. slagen voor de toelatingsproef muziekleer + verplichte deelname aan de vakantiecursus muziekleer
  2. slagen voor de toelatingsproef hoofddiscipline
   • voor muziek: instrument/zang
   • voor musical/muziektheater: musicalzang + drama + dans
  3. slagen voor de toelatingsproeven muziekleer én hoofddiscipline + verplichte deelname aan de vakantiecursus muziekleer
  4. inschrijven voor de toelatingsproef (+ eventueel de vakantiecursus) doe je hier.
 • A-attest of B-attest met advies geen 3 kso muziek / dans te volgen
 • B-attest met clausulering 3 kso / C-attest

Ben je op het rapport geslaagd voor muziekleer of instrument / zang / musicalzang, dan betekent dat dus niet dat je automatisch toegelaten bent tot het MUDA. Om toegelaten te worden is een gunstig advies van de klassenraad nodig.