Terug

1ste graad MUDA

MUDA Kunstsecundair biedt een intensieve 6 -jarige opleiding in de podiumkunsten aan. De 1ste graad MUDA wordt aangeboden in samenwerking met het EINSTEIN Atheneum.

Inschrijven voor deze 1ste graad gebeurt via het EINSTEIN Atheneum.

De 1ste graad MUDA volg je bij het EINSTEIN Atheneum en is een onderdeel van de 6-jarige opleiding van het MUDA Kunstsecundair. De 1ste graad MUDA bereidt je voor op een verdere schoolcarrière in het MUDA Kunstsecundair. Voor verdere informatie kan je terecht op de website van EINSTEIN Atheneum.

Leerlingen die overstappen van het lager naar het secundair onderwijs, moeten zich voor het schooljaar 2023 – 2024 online aanmelden via het centraal aanmeldingsregister van de stad Gent. Dit gebeurt voorafgaand aan de inschrijving.

Voor de richting MUDA Dans dient er eerst een oriënteringsproef afgenomen te worden vooraleer je kunt inschrijven voor de studierichting.

Aanmelden kan op 27 maart vanaf 9u00 tot 21 april om 16u00.
Inschrijven kan van 16 mei tot en met 12 juni.

Aanmelden gebeurt via de “meld-je-aan” site van stad Gent

INSCHRIJVEN 2A

De digitale aanmeldingsprocedure geldt enkel voor leerlingen die starten in het eerste leerjaar secundair onderwijs. Leerlingen (van buiten onze school) die wensen in te schrijven in ons 2de leerjaar A kunnen dit doen vanaf 17 april 2023 om 09u00.

MUDA MUZIEK / 32u

De eerste graad MUDA MUZIEK is een onderdeel van onze zesjarige opleiding Muziek op de campus in Evergem.

Basisvorming
27
Instrument / Zang
1
Zangklas
1
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer / Samenspel*
2

Algemene muziekleer / Samenspel

De leerling die kiest voor de module MUDA MUZIEK heeft minimum niveau 2.2 DKO of gelijkwaardig behaald. Indien dit niet het geval is dan volgt hij verplicht het vak Algemene muziekleer in het eerste jaar.​ Indien dit wel het geval is dan volgt hij het vak Samenspel. In het tweede jaar volgt iedereen muziekleer ter voorbereiding van de doorstroom.

In de lessen Muziekleer leren we noten lezen en partituren analyseren zodat jij jouw instrument nog beter onder de knie krijgt. Waar muzieknoten jou nu misschien nog niet veel zeggen, zal je merken dat je binnen één jaar vlot liedjes kan zingen met de juiste notennamen. Ook wordt je muzikaal gehoor getraind en gaan we aan de slag met verschillende ritmes en maatsoorten.

Instrument / Zang

In de module MUDA MUZIEK kan men bij instrument/zang kiezen voor klassiek of pop-jazz.

MUDA DANS / 38u

De eerste graad MUDA DANS is een onderdeel van onze zesjarige Hedendaagse dansopleiding op de campus in Evergem. Om te kunnen starten in de richting MUDA DANS toetsen we jouw fysieke geschiktheid en aanleg tijdens een oriënteringsproef.
Inschrijven voor de oriënteringsproef doe je via volgende link.
Voor meer info betreffende de Oriënteringsproef kun je hier terecht: Info toelatings en oriënteringsproef

Basisvorming (1u lichamelijke opvoeding ipv 2u)
26
Klassieke dans
4
Hedendaagse dans
4
Modern Jazz dans
2
ODB (Overkoepelende dansbegeleiding)*
2

Overkoepelende Dansbegeleiding

In het vak overkoepelende dansbegeleiding (ODB) wordt er gewerkt aan kracht en lenigheid door middel van yoga en specifieke oefeningen. Er komt ook blessure preventie in samenwerking met onze Kinesist aan bod.
De dansers krijgen kennis aangereikt over de anatomie van het bewegend lichaam en ondersteunende oefeningen en gesprekken om het mentaal welzijn te ondersteunen en versterken.

Basisvorming

Als je voor de module MUDA DANS kiest, valt er in de basisvorming 1 uur Lichamelijke Opvoeding weg aangezien een deel van de doelen wordt behaald binnen de dansvakken.

 

MUDA MUZIEKTHEATER / 33u of 31u

De eerste graad MUDA MUZIEKTHEATER is een onderdeel van onze zesjarige opleiding Muziektheater de campus in Evergem.

Basisvorming (1u lichamelijke opvoeding ipv 2u)
26
Drama
1
Zang
1
Modern Jazz dans
2
Klassiek dans
1
Algemene muziekleer*
2

Basisvorming

Als je voor de module MUDA DANS kiest, valt er in de basisvorming 1 uur Lichamelijke Opvoeding weg aangezien een deel van de doelen wordt behaald binnen de dansvakken.

Algemene muziekleer

De leerling die kiest voor de module MUDA MUZIEKTHEATER heeft minimum niveau 2.2 DKO of gelijkwaardig behaald. Indien dit niet het geval is dan volgt hij verplicht het bijkomend vak Algemene muziekleer. Indien dit wel het geval is dan valt dit vak weg.
.​
In de lessen Algemene muziekleer leren we noten lezen en partituren analyseren. Waar muzieknoten jou nu misschien nog niet veel zeggen, zal je merken dat je binnen één jaar vlot liedjes kan zingen met de juiste notennamen. Ook wordt je muzikaal gehoor getraind en gaan we aan de slag met verschillende ritmes en maatsoorten.

BASISVORMING IN 1A / 27u

Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Historisch bewustzijn
1
Frans
4
Engels
1
Artistiek met techniek
3
Cluster wetenschappen
4
Wiskunde
5
Competentie-atelier
1

In de basisvorming zetten we in op aangepaste werkvormen en differentiatie waarbij we oog hebben voor de individuele ontwikkeling van de leerling. Op deze manier proberen we sterke leerlingen uit te dagen en minder sterke leerlingen extra te ondersteunen.​

In Artistiek met Techniek werken we STEAM-gericht.​

In de cluster wetenschappen wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende vakgebieden. Leerplandoelen, remediëring en evaluatie worden op elkaar afgestemd.

Binnen het vak Competentie-atelier werken we aan sociale en 21e-eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken …). De leerlingen leren plannen en organiseren, werken rond burgerschap, weerbaarheid en digitale competenties.​