Terug

1ste graad MUDA

Vanaf 12 jaar kan je kiezen voor een professionele opleiding in muziek, muziektheater of dans. Hiervoor slaan het MUDA Kunstsecundair en het Einstein Atheneum de handen in elkaar. Na het afronden van de 1ste graad is een vlotte doorstroom naar het MUDA mogelijk. Inschrijvingen voor de eerste graad verlopen via het Einstein Atheneum.

Inschrijven voor deze 1ste graad gebeurt via het EINSTEIN Atheneum.

De 1ste graad MUDA volg je bij het Einstein Atheneum en is een onderdeel van de 6-jarige opleiding van het MUDA Kunstsecundair. De 1ste graad MUDA bereidt je voor op een verdere schoolcarrière in het MUDA Kunstsecundair. Voor verdere informatie kan je terecht op de website van EINSTEIN Atheneum.

Leerlingen die overstappen van het lager naar het secundair onderwijs, moeten zich voor het schooljaar 2024 – 2025 online aanmelden via het centraal aanmeldingsregister van de stad Gent. Dit gebeurt voorafgaand aan de inschrijving.

Voor de richting MUDA Dans dient er eerst een oriënteringsproef afgenomen te worden vooraleer je kunt inschrijven voor de studierichting.

Aanmelden kan op 25 maart vanaf 9u00 en 19 april tot 16u00.
Inschrijven kan van 14 mei vanaf 9u00  en 10 juni tot 16u00.

Aanmelden gebeurt via de “meld-je-aan” site van stad Gent

INSCHRIJVEN 2A

De digitale aanmeldingsprocedure geldt enkel voor leerlingen die starten in het eerste leerjaar secundair onderwijs. Leerlingen (van buiten onze school) die wensen in te schrijven in ons 2de leerjaar A kunnen dit doen vanaf 15 april 2024 om 09u00.

MUDA MUZIEK / 32u

De eerste graad MUDA MUZIEK is een onderdeel van onze zesjarige opleiding Muziek op de campus in Evergem.

Basisvorming
27
Instrument / Zang
1
Zangklas
1
Creatief musiceren
1
Algemene muziekleer / Samenspel*
2

Algemene muziekleer / Samenspel

Leerlingen die in het DKO reeds niveau 2.2 behaalden, krijgen in het 1ste jaar samenspel ipv algemene muziekleer. In het 2de jaar volgt iedereen algemene muziekleer.

In de lessen muziekleer leren we noten lezen en partituren analyseren zodat jij jouw instrument nog beter onder de knie krijgt. Waar muzieknoten jou nu misschien nog niet veel zeggen, zal je merken dat je binnen één jaar vlot liedjes kan zingen met de juiste notennamen. Ook wordt je muzikaal gehoor getraind en gaan we aan de slag met verschillende ritmes en maatsoorten.

Instrument / Zang

In de module MUDA MUZIEK kies je bij instrument/zang kiezen voor klassiek of pop-jazz. Weet je nog niet welke stijl je wil leren, dan gaan we daar, samen met jou, naar op zoek.

MUDA DANS / 38u

De eerste graad MUDA DANS is een onderdeel van onze zesjarige Hedendaagse dansopleiding op de campus in Evergem. Om te kunnen starten in de richting MUDA DANS toetsen we jouw fysieke geschiktheid en aanleg tijdens een oriënteringsproef.
Inschrijven voor de oriënteringsproef doe je via volgende link.
Voor meer info betreffende de Oriënteringsproef kun je hier terecht: Info toelatings en oriënteringsproef

Basisvorming (1u lichamelijke opvoeding ipv 2u)
26
Klassieke dans
4
Hedendaagse dans
4
Modern Jazz dans
2
Overkoepelende dansbegeleiding*
2

Overkoepelende Dansbegeleiding

In het vak overkoepelende dansbegeleiding (ODB) wordt er gewerkt aan kracht en lenigheid door middel van yoga en specifieke oefeningen. Er komt ook blessure preventie in samenwerking met onze Kinesist aan bod.
De dansers krijgen kennis aangereikt over de anatomie van het bewegend lichaam en ondersteunende oefeningen en gesprekken om het mentaal welzijn te ondersteunen en versterken.

Basisvorming

Als je voor de module MUDA DANS kiest, valt er in de basisvorming 1 uur Lichamelijke Opvoeding weg aangezien een deel van de doelen wordt behaald binnen de dansvakken.

 

MUDA MUZIEKTHEATER / 33u of 31u

De eerste graad MUDA MUZIEKTHEATER is een onderdeel van onze zesjarige opleiding Muziektheater de campus in Evergem.

Basisvorming (1u lichamelijke opvoeding ipv 2u)
26
Drama
1
Zang
1
Modern Jazz dans
2
Klassiek dans
1
Algemene muziekleer*
2

Algemene muziekleer

Leerlingen die in het DKO reeds niveau 2.2 behaalden, krijgen in het 1ste jaar vrijstelling voor algemene muziekleer. In het 2de jaar volgt iedereen algemene muziekleer.

Zang/Dans/Drama

In deze vakken ontdek en ontwikkel je de drie peilers van muziektheater en van het musicalgenre. Aangezien een deel van de doelen in dansvakken behaald worden, valt er 1 uur LO weg in het basisgedeelte.

BASISVORMING IN 1A / 27u

Levensbeschouwing
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Historisch bewustzijn
1
Frans
4
Engels
1
Artistiek met techniek
3
Cluster wetenschappen
4
Wiskunde
5
Competentie-atelier
1

In de basisvorming zetten we in op aangepaste werkvormen en differentiatie waarbij we oog hebben voor de individuele ontwikkeling van de leerling. Op deze manier proberen we sterke leerlingen uit te dagen en minder sterke leerlingen extra te ondersteunen.​

In Artistiek met Techniek werken we STEAM-gericht.​

In de cluster wetenschappen wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende vakgebieden. Leerplandoelen, remediëring en evaluatie worden op elkaar afgestemd.

Binnen het vak Competentie-atelier werken we aan sociale en 21e-eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken …). De leerlingen leren plannen en organiseren, werken rond burgerschap, weerbaarheid en digitale competenties.​