Inschrijvingen 2de en 3de graad

Voor je kan inschrijven aan het MUDA kunstsecundair leg je eerst een toelatingsproef af. De informatie voor deze proeven vind je hier:  toelatingsproef muziek of toelatingsproef dans.

Ben je geslaagd voor deze toelatingsproef, dan ontvang je de digitale inschrijvingslink via e-mail.

Na de online inschrijving bezorg je ons ook een aantal documenten.

Documenten inschrijving 2de en 3de graad:

 • attest van het vorig schooljaar
 • identiteitskaart

Documenten inschrijving vervolmaking:

 • diploma secundair onderwijs
 • attest van het 2de jaar van de 2de graad secundair onderwijs
 • identiteitskaart
 • belangrijk: je maximumleeftijd mag niet meer zijn dan 25 jaar op 1 september van het jaar waarop je start. Je mag nog geen diploma KSO in dezelfde discipline hebben.
Voor inschrijvingen gedurende het schooljaar neem je contact op met Maarten Standaert  voor jazz/pop, songwriting, productie of muziektheater, met Dorotea Haers voor klassieke muziek of Dieter Defurne voor dans.

 

Inschrijvingen en oriënteringsproef 1ste graad

Voor de 1ste graad Kunst en Creatie MUZIEK of MUSICAL kan je rechtstreeks inschrijven via het Einstein Atheneum.

Vooraleer je kan inschrijven in de 1ste graad Kunst en Creatie MUDA DANS van het Einstein Atheneum, neem je eerst deel aan een oriënteringsproef.  Inschrijven hiervoor kan via deze link.

Schoolkosten

Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn we genoodzaakt een bijdrage te vragen. Je kan opteren voor een betaling in één of in drie schijven. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de provisie:

 • 3de jaar: 250€
 • 4de jaar: 250€+400€ GWP
 • 5de jaar: 400€
 • 6de jaar: 400€+400€ GWP
 • vervolmakingsjaren: 300€

In dit bedrag zijn inbegrepen:

 • kosten voor workshops, uitstappen, projectweken
 • kopieën
 • huur en aankoop van specifieke handboeken
 • cursusblokken
 • ICT-bijdrage
 • T-shirt lichamelijke opvoeding

Op het einde van het schooljaar krijgen de ouders een overzicht van alle gemaakte kosten. Er kan een teruggave zijn, maar ook een toeslag. De school verbindt er zich ertoe dat de kosten nooit meer bedragen dan €50 boven de provisie.

 

Handboeken

De boeken en cursussen die je nodig hebt om les te volgen in het MUDA koop je aan via Studieshop.

Meer info volgt.