Inschrijvingen 2de en 3de graad

Ben je geslaagd voor de toelatingsproef dan kan je inschrijven. Hiervoor kom je persoonlijk langs. De aanwezigheid van (één van) de ouder(s) of voogd is absoluut noodzakelijk.

Inschrijven kan:
 • op de dag van de toelatingsproeven: op vrijdag 3 juli of maandag 24 augustus.
 • van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli, van 10.00 tot 15.30 u.
 • van maandag 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus, van 10.00 tot 15.30 u.
 • op maandag 31 augustus, van 10.00 tot 15.30 u.
Meebrengen bij inschrijving 2de en 3de graad:
 • attest van het vorig schooljaar
 • identiteitskaart
Meebrengen bij inschrijven vervolmaking:
 • diploma secundair onderwijs
 • attest van het 2de jaar van de 3de graad secundair onderwijs
 • identiteitskaart
 • belangrijk: je maximumleeftijd mag niet meer zijn dan 25 jaar op 1 september van het jaar waarop je start.

Inschrijvingen en oriënteringsproeven 1ste graad

Voor de 1ste graad Kunst en Creatie muziek of musical kan je rechtstreeks inschrijven via het Einstein Atheneum.

Vooraleer je kan inschrijven in de 1ste graad Kunst en Creatie dans pro, neem je eerst deel aan een oriënteringsproef. Dat kan op zaterdag 15 februari 2020. Inschrijven hiervoor kan via deze link.

Schoolkosten

Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn we genoodzaakt een bijdrage te vragen. Je kan opteren voor een betaling in één of in drie schijven. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de provisie:

 • 3de jaar: 250€
 • 4de jaar: 250€+400€ GWP
 • 5de jaar: 400€
 • 6de jaar: 400€+400€ GWP
 • vervolmakingsjaren: 300€

In dit bedrag zijn inbegrepen:

 • kosten voor workshops, uitstappen, projectweken
 • kopieën
 • huur en aankoop van specifieke handboeken
 • cursusblokken
 • ICT-bijdrage
 • T-shirt lichamelijke opvoeding

Op het einde van het schooljaar krijgen de ouders een overzicht van alle gemaakte kosten. Er kan een teruggave zijn, maar ook een toeslag. De school verbindt er zich ertoe dat de kosten nooit meer bedragen dan €50 boven de provisie.