Terug

Visie

Het MUDA is een school voor kunstsecundair onderwijs in muziek en dans, met opleidingen hedendaagse dans, klassieke muziek, jazz/pop, songwriting, productie en musical/muziektheater.

Missie

Leerlingen een excellente basis voor hoger kunstonderwijs meegeven en tegelijk ruim de mogelijkheden vrijwaren om andere hogere studies aan te vatten.

Visie

In het MUDA ligt de nadruk op artistieke talentontwikkeling, met een evenwichtige balans tussen techniek, creativiteit, performance en esthetisch inzicht. Het MUDA ziet de artistieke beleving in het hier en nu als uitgangspunt voor het vormingsproces. Daarom is de school opgevat als een samenstel van ateliers met individueel, groeps- en klassikaal artistiek onderwijs, gecombineerd met projectdagen, workshops en voorstellingen. Voor het MUDA zijn de algemene vakken geen bijkomstigheid: op een hoogstaand niveau vervolledigen ze de rijke waaier van perspectieven die de leerlingen meekrijgen.

Het MUDA geeft leerlingen de ruimte en kansen om de persoon te worden die ze willen zijn en te ontdekken wie dat is. We ondersteunen hen daarbij, maar geven hen ook veel autonomie. Ze krijgen geen pasklare antwoorden, wel tools om die antwoorden te vinden, en dit binnen een veilige, open, participatieve en respectvolle omgeving.

We nodigen leerlingen uit om zelfstandig te leren werken en initiatief te nemen, maar evenzeer om samen te leren en samen te leven met anderen.

Enthousiasme, passie voor muziek en dans, engagement, samenwerking en ambitie staan centraal in het MUDA. We willen dat iedereen die het MUDA kent, er werkt, leert of het bezoekt, die flow voelt.