Toelatingsproef Muziek

Om te starten aan het MUDA in de 2de of 3de graad of in het vervolmakingsjaar doe je een toelatingsproef. Tijdens de proef gaan we na of je over genoeg vaardigheden, competenties en talent beschikt om de opleiding aan te vatten.

De toelatingsproef bestaat uit twee delen: je doet een proef voor je hoofddiscipline  (instrument-productie-songwriting) en voor muziekleer (notenleer).

Als je voor beide geslaagd bent, word je toegelaten tot het studiejaar van het MUDA en de studierichting waarvoor je kandideerde. Als je op bepaalde vlakken minder goed scoort maar over voldoende talent en competenties beschikt, bespreekt de toelatingscommissie de best mogelijke oplossing met jou en je ouders. Als je niet slaagt, krijg je geen toelating om met de studierichting te starten.

Ter voorbereiding hierop kan je deelnemen aan de instrumentdagen en muziekleerstage. Daarover vind je alle info op deze pagina.

 

Proef 1: hoofddiscipline

Voor instrument jazz/pop breng je 3 nummers, liefst in uiteenlopende genres (bv. pop-rock-blues-funk-jazz-bossa nova) waarbij je zelf een begeleiding voorziet in de vorm van een meespeeltrack. Die breng je best mee als mp3 op een usb-stick of op een mp3-speler of smartphone met audio-uitgang.

Voor zang jazz/pop breng je 3 nummers. Hier voorzien wij een pianist die je zal begeleiden. Het is belangrijk dat je een duidelijk akkoordenschema of een partituur met akkoorden meebrengt (geen tekst met akkoorden). Je stuurt deze minimum één week vooraf door naar begeleider Peter Ryckeboer.

Voor productie laat je 3 nummers horen die je hebt geschreven en hebt opgenomen/geprogrammeerd. Daarnaast kan je aanvullend 3 nummers laten horen waaraan je hebt meegewerkt voor de opname/de programmering/het schrijfproces. Je brengt deze mee op usb-stick in een .mp3 of .wav bestand.

Voor songwriting breng je drie eigen songs waarbij je jezelf begeleidt op piano of gitaar.

Voor instrument klassiek en zang klassiek breng je drie werken naar keuze uit je repertoire. Laat verschillende stijlen aan bod komen. Breng de begeleidingspartij mee, of zorg voor een meespeeltrack. Die breng je best mee als mp3 op een usb-stick of op een mp3-speler of smartphone met audio-uitgang.

Voor compositie/muziektheorie breng je een portfolio mee met een selectie uit je composities en harmonisaties.

De proef muziektheater bestaat uit een zangproef, een dramaproef en een dansproef.

  • Voor de zangproef bereid je 2 nummers voor: een uptempo en een ballad uit het musicalrepertoire, waarbij je zelf begeleidingspartituren of een begeleiding voorziet in de vorm van een meespeeltrack. Die breng je best mee als mp3 op een usb-stick of op een mp3-speler of smartphone met audio-uitgang.
  • Voor de dramaproef voorzie je een stukje monoloog van minimum één minuut naar keuze of je kiest er één uit deze voorbeelden.
  • Voor de dansproef volg je enerzijds een groepsles en breng je anderzijds een eigen solo van 1 minuut volledig naar vrije keuze.
  • Tijdens de toelatingsproef letten we op zang, liedinterpretatie, muziekleer, lichaamsbeweging, creativiteit en motivatie.

Proef 2: muziekleer

Via volgende bijlagen kan je voorbeeldproeven vinden van de proeven muziekleer per jaar en per discipline. Zo krijg je een idee van wat op de proef aan bod zal komen en kan je zien wat het verwachte niveau is.

2de graad:
3de graad:
Vervolmakingsjaren:

 

Data

We organiseren toelatingsproeven op volgende data:

Zaterdag 3 juli 2021

Woensdag 25 augustus 2021

Als je aan de eerste sessie (in juli) deelneemt heb je het voordeel dat je kan herkansen in augustus en onmiddellijk feedback krijgt in functie van eventuele werkpunten. Je bent dan ook zeker van een inschrijving en loopt niet het risico om op een wachtlijst te komen.

De proeven voor hoofddiscipline en muziekleer vinden op dezelfde dag plaats. Als je slaagt kan je onmiddellijk ter plaatse inschrijven. Hiervoor breng je je identiteitskaart en reeds behaalde diploma’s en attesten mee. Wil je inschrijven voor de vervolmaking, dan breng je het attest van de 2de graad en je diploma secundair onderwijs mee.

Inschrijven

Om deel te nemen aan de toelatingsproeven schrijf je vooraf in via deze link.

Als je op een later moment tijdens het schooljaar info wil over inschrijven of veranderen van school, neem je contact op met Maarten Standaert.