Hedendaagse dans: Lessentabel

dans 1e graad
Basisvorming
Klassieke dans 4
Hedendaagse dans 4
Modern jazz 2
ODB 2
dans 2de graad
Levensbeschouwing 2
Ruimtelijk bewustzijn 1
Natuurwetenschappen 2
Engels 2
Frans 3
Historisch bewustzijn 2
Lichamelijke opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 3
Algemene muziekleer 1
Kunstbeschouwing 1
Hedendaagse dans 4
Klassieke dans 6
Modern jazz 2
Improvisatie / Compositie 2
ODB 1
Projectwerk 0
dans 3de graad
Levensbeschouwing 2
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 1
Nederlands 3
Wiskunde 2
Dansesthetica 1
Kunstgeschiedenis 1
Onderzoeksvaardigheden 1
Hedendaagse dans 8
Klassieke dans 6
Modern jazz 2
Improvisatie / Compositie 2
ODB 1