Hedendaagse dans: Lessentabel

dans 1e graad
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 1
Nederlands 4
Historisch bewustzijn 1
Frans 4
Engels 1
Artistiek met techniek 3
Cluster wetenschappen 4
Wiskunde 5
Competentie-atelier 1
Hedendaagse dans 4
Klassieke dans 4
Modern Jazz 2
ODB 2
dans 2de graad
Levensbeschouwing 2
Geschiedenis en burgerschap 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 3
Lichamelijke opvoeding 1
Project algemene vakken 0
Kunstbeschouwing 1
Hedendaagse dans 4
Improvisatie / Compositie 2
Klassieke dans 6
Modern jazz 2
ODB 1
Project artistiek 0
dans 3de graad
Levensbeschouwing 2
Geschiedenis en burgerschap 2
Nederlands 3
Engels 2
Frans 2
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 2
Lichamelijke opvoeding 1
Project algemene vorming 0
Dansesthetica 1
Kunstgeschiedenis 1
Hedendaagse dans 8
Improvisatie / Compositie 2
Klassieke dans 6
Modern jazz 2
ODB 1
Project artistiek 0